Sunday, August 4, 2013

Janji Prasetya TUNGGAL HATI SEMINARI - TUNGGAL HATI MARIA

Dengan kemauan sendiri dan dengan etikad baik, saya menyatakan bersedia menjadi anggota Oraganisasi Pencak Silat Katolik Tunggal Hati Seminari - Tunggal Hati Maria dengan segala tanggung jawabnya. Dan apabila saya melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi maka saya bersedia dikeluarkan dari organisasi. Maka saya berjanji :
  1. Bersedia menjadi pribadi yang rendah hati
  2. Berani menjaga, membela dan mengembangkan nama baik organisasi
  3. Taat dan setia sampai mati bagi Gereja Katolik Roma
  4. Bersedia taat dan patuh pada orangtua
  5. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945
Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria berkenan memberkati janji prasetya saya ini. Amin.

No comments:

Post a Comment